Vyvíjíme IT produkty a hledáme technologicky pokročilá řešení zaměřená na co nejlepší správu Vaší firmy. Náš projekt vznikl v roce 1995.

Spojili jsme síly a nadšení, abychom vdechli život jádru společnosti, čímž jsme vstoupili do světa projektování a poradenství v oboru informatiky. Od roku 2005 došlo k několika akvizicím, díky nimž jsme zkonsolidovali oblast ICT, a zrodily se tak naše současné softwarové produkty, které pocházejí v plném rozsahu z dílny NILOBIT. S více než deseti lety zkušeností se nyní NILOBIT opírá o projekční, výrobní, organizační a prodejní strukturu špičkové úrovně v Praze (Česká republika).

SPRÁVA CESTOVNÍCH VÝDAJŮ

KONTAKTUJTE NÁS

Náš program pro účtování pracovních cest a cestovních náhrad se zrodil na základě dlouholetých zkušeností našeho pracovního týmu složeného z odborníků na softwarová řešení agendy pracovních cest a vyúčtování cestovních náhrad. Kromě základních funkcí, které jsou nezbytné pro čistě administrativní zpracování cestovních náhrad, program nabízí nejrůznější funkce a rozhraní, která pomáhají a vedou při organizaci pracovních cest zaměstnance i další kompetentní pracovníky.

SPRÁVA VOZOVÉHO PARKU

KONTAKTUJTE NÁS

Správa vozového parku tvořeného jak vlastními vozidly, tak i vozidly v dlouhodobém pronájmu od různých subjektů, není pro fleet manažera vždy jednoduchý úkol. Díky naší platformě bude mít k dispozici potřebné nástroje, které mu pomohou při řešení specifických problémů pronájmu a pronajatých vozidel, to vše na jediném webovém portálu.

ŘÍZENÍ AGENTŮ

KONTAKTUJTE NÁS

Náš software Vám nabízí možnost propočtu provizí, výpočtu odvodů na sociální zabezpečení, odstupného při ukončení pracovního poměru a řadu dalších užitečných funkce. Aplikaci můžete buď používat na našich serverech prostřednictvím síťového připojení (cloud), nebo si můžete zakoupit licenci a instalovat ji přímo na Vašich serverech. Agenda obchodních zástupců.