Humana s.p.a. e niloCAR

NILOCAR

SOFTWARE PRO SPRÁVU VOZOVÉHO PARKU, KTERÝ SI ZVOLILA FIRMA HUMANA SPA
T. C. – pracovník odpovědný za správu vozového parku Humana Italia S.p.A.

Přechodem od dokumentů vytvářených ve formátu Excel k softwaru niloCAR se správa našich dat výrazně zlepšila: máme nyní k dispozici reporty, které nám umožňují spravovat a jednoduše exportovat údaje do účetnictví, zrychlil se proces výpočtu nákladů, který požaduje naše administrativní oddělení a pomocí termínových kalendářů můžeme monitorovat a plánovat prodloužení smluv, karet na pohonné hmoty a veškerých dalších plnění, která s vozovým parkem souvisí.
Díky funkcím, které niloCAR nabízí, jsme schopní omezit časovou náročnost a chybovost výpočtů účetních výkazů, které musíme v pravidelných intervalech zasílat administrativnímu oddělení a vedení firmy.

T. C. – pracovník odpovědný za správu vozového parku Humana Italia S.p.A.