Pierre Fabre e niloAGENT

NILOAGENT

PIERRE FABRE ITALIA S.P.A. POUŽÍVÁ NILOAGENT, SOFTWARE URČENÝ PRO VEDENÍ AGENDY OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ
F.C. IT ANALYST – PIERRE FABRE ITALIA S.P.A, MILANO.

Pierre Fabre Italia S.p.A. používá niloAGENT od společnosti Nilobit CZ, software pro správu operativní, daňové a odměňovací agendy obchodních zástupců, počínaje vystavením faktur za obchodního zástupce, přes odvody a certifikaci příspěvků ENASARCO až po výpočty odstupného při ukončení pracovního poměru.
Software umožňuje výměnu dat mezi ostatními operativními systémy, které firma Pierre Fabre používá, jako je např. ERP Microsoft Dynamics, ze kterého software niloAGENT přebírá finální fakturační objemy klientů pro výpočet provizí a po jejich zpracování vygeneruje soubor účetních záznam faktur daného obchodního zástupce, který je následně importován do systému ERP.
Software pro správu provizí niloAGENT používáme především proto, že věnuje velkou pozornost dodržování daňových povinností a závazků vůči kompetentním úřadům a institucím. Zavedením softwaru niloAGENT jsme dosáhli optimalizace veškerých procesů týkajících se administrativní, účetní, daňové a personální agendy našeho prodejního týmu.
Nepružnost mezinárodního softwaru ERP (Enterprise Resource Planning), nastavený tak aby vyhovoval společným potřebám všech poboček naší nadnárodní společnosti, je bohatě vyvážena flexibilitou, s kterou se niloAGENT přizpůsobuje specifickým požadavkům italského obchodního prostředí.

F.C. IT ANALYST – PIERRE FABRE ITALIA S.P.A, MILANO.