Dentsply e niloAGENT

NILOAGENT

DENTSPLY IH S.R.L. A NILOAGENT, SOFTWARE URČENÝ PRO VEDENÍ AGENDY OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ
P.P.P. – CFO, DENTSPLY IH S.r.l., Bologna.

niloAGENT nám v současnosti umožňuje nejlepší řízení naší prodejní sítě. Automatizace procesů nám dala možnost zkrátit dobu zpracování agendy o téměř 80 %. Zvláště oceňujeme výhody plynoucí z individuální konfigurace pravidel (klient/obchodní zástupce/provize) pro automatický výpočet výše provize a zrychlení pravidelného generování a následného proplácení proforma faktur, které jsou pro jednotlivé obchodní zástupce vystavovány v měsíčních intervalech, přičemž jsou čísla dokladů přidělovány automaticky přes příslušný portál vyhrazený pro obchodní zástupce.

Plnění daňových povinností, včetně výpočtu příslušných odvodů Enasarco a příspěvků do fondu FIRR, je teď mnohem efektivnější a správnější. Řízení početné sítě obchodních zástupců s diverzifikovaným motivačním ohodnocením a se stále složitějšími a neustále se měnícími daňovými předpisy by bylo příliš složitě a pracné, pokud bychom neměli nástro jako niloAGENT.

P.P.P. – vedoucí finančního oddělení, DENTSPLY IH S.r.l., Bologna