Fidelitas e niloCAR

NILOCAR

FIDELITAS A SOFTWARE PRO SPRÁVU VOZOVÉHO PARKU.
G. V. – pracovník odpovědný za správu vozového parku, skupina Fidelitas, Bergamo

Pomocí niloCAR jsme dosáhli lepší kontroly a správy údržbových kalendářů našich firemních vozidel (cca 500 vozů po celé Itálii) především díky intuitivnímu programu, který zahrnuje také termínový kalendář.
Funkce automatického importu dokumentů, které nám přicházejí od různých dodavatelů, nám poskytuje souhrn veškerých výdajů spojených s vozovým parkem, přičemž probíhá i kontrola souvislostí mezi importovanými daty.
To znamená, že už nemusíme ručně zadávat všechny tyto náklady do účetnictví, všechno je automaticky zpracováno systémem niloCAR.
Díky tomu jsme dosáhli vyšší efektivity a přesnosti účetních postupů týkajících se našeho vozového parku, což je pro nás zásadní.
Zkrácení časové náročnosti zpracování a snížení pravděpodobnosti chyb je důvodem, proč jsme se softwarem velmi spokojeni a proč dokázal uspokojit naše operativní a administrativní požadavky.